NOVINKY

arr3

KONTAKTY

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 7,30 EUR
do košíka:
naša cena 2,00 EUR
do košíka:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje správca

 

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť GM EXPRESS s.r.o.,  so sídlom Hlavné námestie 4760, 979 01 Rim.Sobota, IČO:     36277151, DIČ: 20201919900, IČDPH: SK2021919900, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 9972/S.

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Hlavné námestie 4760, 979 01 Rim.Sobota, telefónny kontakt   +421 47 563 2438, emailová adresa: naturashopskgmail.com.

 Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl.6 ods. 1 písm.a/      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a o zrušení smernice 95/46/ES  /všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov/   /ďalej len „nariadenie“/. 

                       

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru, príjem       a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva.                  

Doba uloženia osobných údajov

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše osobné údaje  spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 3 roky od jeho udelenia.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti Slovenská pošta, Direct Parcel  Distribution s.r.o. ( preprava tovaru), GM EPXRESS s.r.o. ( spracovanie fakturačných dát), Bohemiasoft (nájomca systému internetého obchodu).

Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu naturashopskgmail.com, písomne na adrese GM EXPRESS s.r.o., Hlavné námestie 4760, 979 01 Rimavská Sobota.

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú činnosť dňom 25.05.2018

 

 

MjljMzNh